Nasi terapeuci

 Paweł Korniluk

Korniluk Paweł

- magister fizjoterapii, absolwent AWF w Białej Podlaskiej oraz WSSP w Lublinie.

Ukończone kursy: Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesiąca, Terapia taktylna, Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, Integracja odruchów ustno-twarzowych, Archetypy Rozwoju Ruchowego, certyfikowany instruktor masażu Shantala oraz relaksacyjnego masażu Shantala Body Touch, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, język migowy KSS1, KSS2;  masaż gorącymi kamieniami, Aqua fitness, biofeedback i trening funkcjonalny, kinesiology taping.

 

 

Ewelina Paczuska  Paczuska Ewelina

- licencjonowany fizjoterapeuta, ukończyła Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Absolwentka Medycznej Szkoły Policealnej w Siedlcach kierunków technik masażysta oraz asystent osoby niepełnosprawnej. Ukończyła Studium Menedżerskie „Novum” w kierunku technika usług kosmetycznych. Uczestniczka szkolenia „Masaż kobiety w ciąży i rewitalizacja poporodowa”.

Ukończone kursy: certyfikowany instruktor masażu Shantala oraz relaksacyjnego masażu Shantala Body Touch

 

 

Jarosław WoroszyłoWoroszyło Jarosław

- licencjonowany fizjoterapeuta, ukończył Państwową Szkołę Wyższą  w Białej Podlaskiej. Obecnie student fizjoterapii II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.  Absolwent Policealnego Studium Menedżerskiego „Novum” w Siedlcach, kierunek- technik masażysta.  Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie w kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej.

 

 

 

Krzysztof PełkaPełka Krzysztof - technik masażysta, absolwent Technikum dla Niewidomych w Laskach.