Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Zakład Aktywności Zawodowej

menu
ozdobnik

Statut ZAZ

ozdobnik

Zakład Aktywności Zawodowej działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. nr 242, poz. 1776), Umowy utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej, niniejszego Statutu oraz przepisów szczegółowych w odniesieniu do poszczególnych sfer działania Zakładu.

 

§1

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, reprezentowana przez Dyrektora.

 

§2

Siedziba Zakładu Aktywności Zawodowej mieści się w Siedlcach, ul. Chopina 10.

 

§3

Celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej jest:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zgodnie z uregulowaniami przepisów szczegółowych.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie działalności gospodarczo - usługowej.

 

§4

Zakładem Aktywności Zawodowej kieruje Kierownik ZAZ.

 

§5

Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

§6

Zakład Aktywności Zawodowej działa w oparciu o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwolnienia podatkowe, dochody własne oraz darowizny.

 

§7

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej wykonuje czynności zwykłego zarządu, a w szczególności:

Reprezentuje Zakład na zewnątrz.
Dokonuje czynności prawnych w imieniu Zakładu.
Jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zakładu do wysokości 10 000 zł jednoosobowo, powyżej 10 000 zł wspólnie z Dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej.
Wobec pracowników wykonuje czynności pracodawcy.
Powołuje Zespół Programowy ZAZ.
Działa w oparciu o:
Regulamin ZAZ,
Regulamin Funduszu Aktywności,
Regulamin Pracy.

 

§8

W skład Zespołu Programowego ZAZ wchodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: szef kuchni-instruktor, kucharz-instruktor, magazynier-instruktor, rehabilitant-instruktor, sprzątaczka-instruktor oraz doradca zawodowy i psycholog.
Zespół Programowy ZAZ ma na celu koordynację działań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w taki sposób, aby zaspokoić niezbędne potrzeby pracowników niepełnosprawnych, wyzwolić w nich pozytywne zmiany oraz podnieść sprawność, w szczególności dotyczącą:
kształtowania kompetencji pracowniczych,
wzmacniania motywacji oraz wiary we własne siły i umiejętności,
nauki punktualności, obowiązkowości i sumienności,
nabywania umiejętności pracy zespołowej,
nauki planowania zadań z uwzględnieniem właściwego wykorzystania czasu pracy i materiałów,
rozwijania odpowiedzialności za własną pracę oraz za pracę zespołu i całego Zakładu, ze szczególnym poszanowaniem pracy innych pracowników,
poprawy ogólnego stanu zdrowia, w zależności od indywidualnych potrzeb,
nabywania kompetencji społecznych,
kształtowania zaradności życiowej,
umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy.

 

§9

Szczegółowe zasady działania Zakładu Aktywności Zawodowej określa Regulamin ZAZ.

 

§10

W Zakładzie Aktywności Zawodowej tworzy się Fundusz Aktywności.
Zasady funkcjonowania Funduszu Aktywności określa Regulamin Funduszu Aktywności.

 

§11

Statut Zakładu Aktywności Zawodowej ustala organizator - Caritas Diecezji Siedleckiej.
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 

Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

 

Siedlce, dnia 30.06.2008 r.

Kontakt

Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce

NIP: 821-25-38-116

REGON: 710387392-00066

tel./fax: +48 (25) 633 43 15

tel./fax: +48 (25) 633 06 52

tel. kom.: +48 519 110 130

e-mail: sekretariat@zaz-siedlce.pl

www.zaz-siedlce.pl